Understøttelse TG 60

Understøttelse TG 60

Understøttelse TG 60 er i all hovedsak en midlertidig understøttelse, eller sagt på en annen måte;
-midlertidig bærende konstruksjon.

Fullt ut kompatibel med Layher Allround.

Be om pris


Den brukes for eksempel ved bygging av bruer, eller for å holde oppe en hel etasje på et hus. Bruksområdene har et bredt spekter, men hovedoppgaven er alltid den samme; å bære tunge vertikale laster.

Kompatibel med Layher Allround


Allround Industristillas

Delekatalog

2019