Layher Gangbro


Layher Gangbro

Layher har utviklet en gangbro som kan bygges i fritt spenn opptil 30 meter, og som har høy bærekapasitet. Den er kompatibel med Layher Allround, og kan brukes som midlertidig gangbro i forbindelse med vegarbeid eller ved andre typer arbeider hvor arbeidere, publikum eller fotgjengere har behov for en sikker og bekvem adkomst. Layher Gangbro kan også benyttes som understøttelse for tak over tak der det er behov for lange spenn. Likeledes kan den brukes som understøttelse for stillas der hvor det er behov for åpne felter under stillaset.

Be om pris


Layher Gangbro monteres sammen på bakken og heises på plass med kran.
Som et alternativ til heising med kran; gangbroen kan også bygges med Layher Allround Industristillas som understøttelse. Når gangbroen er ferdig montert, fjernes understøttelsen.
Ved å kle inn gangbroen med Layher Protect veggkassetter oppnås en ekstra sikkerhet og en får i tillegg et attraktivt utseende. Her kan du se video med montering av gangbroer brukt under WM i Holmenkollen 2011:

Her kan du se bilder av gangbro brukt som understøttelse av tak:


Allround Industristillas

Delekatalog
2019