Takk for besøket!

Sep 17, 2015

 

 

Dyrsku´n 2015 er over, og vi ønsker å rette en takk til alle som besøkte vår stand.

En spesielt stor takk til dere vi kjente fra før og til dere nye som valgte å benytte dere av våre messetilbud.

Velkommen inn i familien av vellykkede stillas byggere.