Myndighetskrav til Tak over Tak

Aug 20, 2013

 

Direktoratet for ByggKvalitet (DiBK) har diskutert bruken av Tak over Tak i forhold til søknadsplikt for byggeprosjekter

og kommet til at Tak over Tak unndras fra søknadsplikten.

For mer informasjon og uttalelse fra DiBK se link:

http://www.dibk.no/no/Tema/Sikkerhet1/Tak-over-tak-Midlertidige-konstruksjoner-for-inndekking-av-bygg/