Prosjekt Håkonshall

Jun 24, 2013
Håkonshall

 

Layher AS har prosjektert og levert stillasmateriellet  som er brukt på Håkonshall, og Pilar Stillas AS har vært utførende stillas entreprenør. Utfordringene har vært mange men kvaliteten og allsidigheten i Layher Allround Industristillas har taklet dem alle.

Vi har på dette prosjektet også samarbeidet med Rambøll for verifikasjon av design.
Sammen har vi levert et produkt som alle involverte parter er meget godt fornøyd med.

For spørsmål knyttet til prosjektet, ta kontakt med oss.

Link til nyhetsartikkel i nrk, publisert 22.06.13 :  http://www.nrk.no/hordaland/far-nytt-vern-mot-naturkreftene-1.11094066

Bilder av Håkonshallprosjektet ser du her: