Leasing

 

 

Hva er leasing?
Leasing er en velegnet finansiering av stillasutstyr og Layher AS har samarbeidsavtale med SG Finans.

Hvem kan lease?
Leasing kan benyttes av alle næringsdrivende og offentlig sektor.
Næringsdrivende må være registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Hvordan fungerer det?
SG Finans betaler utstyrets kjøpspris og din virksomhet disponerer stillasutstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom.
Ditt firma har full bruksrett, mens SG Finans står som formell eier.
Leasingperioden er vanligvis fra 3 til 7 år.

Hva skjer etter endt leasingperiode?
Etter utløp av avtalt leasing-/leieperiode har du vanligvis følgende muligheter:
- Fortsette leieforholdet med redusert leie
- Anmode om å få kjøpe ut utstyret og overta eiendomsretten
- Si opp avtalen og levere utstyret tilbake til SG Finans.

 

Ta kontakt for mer informasjon om leasing av Layher stillasmateriell.