Kvalitet: Godkjenninger og medlemsskap

 

 

Layher AS - Live Creditrating:

 

 

Stillasentreprenørenes Forening

Stillasenteprenørenes Forening, SEF, er en organisasjon som bidrar til å skape en felles profil for bransjen, ivareta medlemmenes særinteresser  faglig og tverrfaglig. De arbeider for å oppnå gode rammebetingelser og stabile markedsforhold. De er med på å skape gode relasjoner mellom medlemsforetakene, de ansatte og deres organisasjoner. Layher AS er medlem i SEF.
Stillasentreprenørenes ForeningStartbank

StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere. 
StartBANKTypegodkjenning fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet

 

 

TÜV sertifisering

Det internasjonale, uavhengige og prestisjetunge kontrollorganet TÜV, utsteder sertifisering til firma som oppfyller  viktige krav ihht sikkerhet. TÜV har utført kontroll hos Wilhelm Layher GmbH & Co.KG vedrørende systemutvikling, produksjon og salg av stillaser, scener og tribuner, tak over tak, hall systemer, rullestillaser og stiger i en årrekke.

Wilhelm Layher GmbH & Co.KG ufører også kontinuerlig systematiske kontroller for å sikre kvaliteten på egenproduserte varer.  Videre er Layher GmbH medlem av VDL ( sammenslutningen av tyske stige-og rullestillasprodusenter). Her er krav og retningslinjer vedrørende sikkerhet om mulig enda mer skjerpet.

 

TÜV TÜV Kvalitets stempel Sikkerheten sjekket