Stillaser til alle formål - Layher Stillassystemer

Layher AS er datterselskap av tyske Wilhelm Layher GmbH & Co KG, en av verdens største stillasprodusenter.
Vi leverer alt innen stillas til små og store aktører. Vi har løsninger til alle enten de jobber i bygg og anlegg, skips-, olje og gassindustrien, on eller offshore.
Foruten stillas kan Layher tilby komplette løsninger som naturlig hører inn under stillas. Her kan nevnes; tak over tak, innkledning, scener og tribuner, taksikring m.m.
Våre produkter er produsert i egne fabrikker av råvarer i høyeste kvalitet. Alle produkter gjennomgår strenge kontroller, og er det mest pålitelige og sikreste som finnes på markedet.

Andre produkter

Aktuelt